Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
ชื่อ รูปภาพ

(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

รายละเอียด จำนวน ราคา จ่ายเป็น ขายถึง สูงสุด บัตรฟรี ซื้อ
Fire Phoenix Wings (N) Small Image Shop ขยายเกจขาว, เพิ่มคอมโบ 4 จุดทุกต้นหลุม 1
350
Point

Military Set (Nuri) Small Image Shop - 1
150
Point
Fairy Wings (Nuri) Small Image Shop ขยายเกจขาวเล็กน้อย 1
150
Point
Rune Fairy Wings (Nuri) Small Image Shop ขยายเกจขาวเล็กน้อย 1
150
Point
Grand Zodiac Wing (Nuri) Small Image Shop ขยาย Pangya Zone, มีโอกาสทำให้พื้นไม่เอียง 1
350
Point

Vongola Glove(Nuri) Small Image Shop สามารถเก็บเกจได้สูงสุด 4 ช่อง, Spin Slot +1 1
200
Point

Reborn Glove(Nuri) Small Image Shop สามารถเก็บเกจได้สูงสุด 4 ช่อง, Spin Slot +1 1
200
Point

Wind Elemental Ear(Nuri) Small Image Shop ขยายเกจขาว 2pixel เมื่อลม 4-7, 1pixel เมื่อลม 8-9, Card Caddie Slot +1 1
300
Point

Water Elemental Ear(Nuri) Small Image Shop ขยายเกจขาว 2pixel เมื่อลม 4-7, 1pixel เมื่อลม 8-9, Card Caddie Slot +1 1
300
Point

Earth Element Ear (Nuri) Small Image Shop All Status+1, เพิ่มคอมโบเกจ 16 จุดในหลุมแรก 1
300
Point

Fire Element Ear (Nuri) Small Image Shop All Status+1, เพิ่มคอมโบเกจ 16 จุดในหลุมแรก 1
300
Point

Pure Elf Ear (Nuri) Small Image Shop ขยายเกจปังย่า, เพิ่ม Caddie Card Slot 1
300
Point

High Elf Ear (Nuri) Small Image Shop ขยายเกจปังย่า, เพิ่ม Caddie Card Slot 1
300
Point

Wind Force Glove (Nuri) Small Image Shop มีโอกาสทำให้ลมเป็น 1m 1
300
Point

Sky Pajamas Set (Nuri) Small Image Shop 1
150
Point
Dog Set (Nuri) Small Image Shop - 1
300
Point

Fantasy Set (Nuri) Small Image Shop - 1
150
Point
Stylish Sunglasses (Nuri) Small Image Shop - 1
60
Point

Skull Leather Hat (Nuri) Small Image Shop - 1
60
Point

Abbot Traning Set(Nuri) Small Image Shop - 1
200
Point

เข้า Discord ของเซิฟเวอร์