Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
ชื่อ รูปภาพ

(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

รายละเอียด จำนวน ราคา จ่ายเป็น ขายถึง สูงสุด บัตรฟรี ซื้อ

NEW

Gnome Costume Set
Small Image Shop Elemental Set 1
500
Point

NEW

Dust Elemental Ear (Hana-R)
Small Image Shop All Status +1, ยกเว้น Control +2, เพิ่มเกจให้ 16 จุด ในหลุมแรกของเกมส์ 1
400
Point

Snow Tree Hairband (Hana-R) Small Image Shop All Status +2, เพิ่มเกจขาว 2 Pixel
เมื่อจบกิจกรรม Christmas สเตตัสจะหายไป
1
100,000
Pang

Inferno Wings (Hana-R) Small Image Shop Power +2, Control +2, เพิ่มเกจขาว 2 Pixel 1
500
Point

NEW

Wings of Sapphire (Hana-R)
Small Image Shop All Status +1 ยกเว้น Control +2, มีโอกาสทำให้ลมเป็น 1, เพิ่มเกจขาว 2 Pixel 1
450
Point

NEW

Steam Dress Set (Hana-R)
Small Image Shop เซต Steam (สามารถทดลองใส่ได้ในเกมส์) 1
500
Point

Crystal Elemental Ear (Hana-R) Small Image Shop All Status +1, มีโอกาสสูง ที่จะทำให้ลมเป็น 1 1
500
Point

The Scarlet Wings (Hana-R) Small Image Shop Pow+2,Con+1 ขยายเกจปังย่า 130% 1
500
Point

Fierce Dark Wings (Hana-R) Small Image Shop เกจยาวขยาย 1 Pixel, All Status +1, เมื่อฝนตก จะทำให้ตกเพิ่มอีก 1 หลุม 1
400
Point

Dark Zodiac Wing (Hana-R) Small Image Shop เกจขาวขยาย 1 Pixel, All Status +1, มีโอกาสทำให้ลมเป็น 1 1
400
Point

Pudding A La Class Set (Hana-R) Small Image Shop Sweet Set 1
350
Point

Galaxy Booster A(Hana-R) Small Image Shop เพิ่มเกจขาว 1 Pixel เปลี่นนสีได้ใน Magic Box 1
150
Point
WT-PEP-100B(Hana-R) Small Image Shop All Status +1, สามารถเปลี่ยนสีได้ใน Magic Box 1
300
Point

Angels & Demons Ear (Hana-R) Small Image Shop เมื่อแรงลม 4-7 ขยาย 1pixel, 8-9 ขยาย 2 pixel, มี Slot ใส่การ์ดแคดดี้, มีโอกาสเปลี่ยนแปลงองศาลมให้ตรงยิ่งขึ้น 1
300
Point

Ear Cuff Rhythm(Hana-R) Small Image Shop เมื่อแรงลม 4-7 ขยาย 1pixel, 8-9 ขยาย 2 pixel, มี Slot ใส่การ์ดแคดดี้, สามารถใช้คำสั่ง rhythm ในห้อง chat เพื่อเต้น 1
300
Point

Ground Emblem Glove (Hana-R) Small Image Shop Spin+1/Slot+1 , Curve +1 บางครั้งมีโอกาสทำให้ลูกไม่เอียง 1
350
Point

Miko Style Set (Hana-R) Small Image Shop - 1
350
Point

Zodiac Swimsuit Set (Hana-R) Small Image Shop ชุด Zodiac Swimsuit (ชุดว่ายน้ำปี 2016) รวมถุงมือเพ้นกันแป๊ก 1
500
Point

Lirim Custome Set (HanaR) Small Image Shop - 1
500
Point

S. Christmas Set 2014 (Hana-R) Small Image Shop - 1
150
Point

เข้า Discord ของเซิฟเวอร์