Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
ชื่อ รูปภาพ

(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

รายละเอียด จำนวน ราคา จ่ายเป็น ขายถึง สูงสุด บัตรฟรี ซื้อ

SPECIAL

Elemental Ring
Small Image Shop แหวนที่ถือกำเนิดด้วยธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก เมื่อสวมใส่ มีโอกาส ทำให้ลูกไม่เอียง และ มีโอกาสทำให้ลมเป็น 1 1
25
วันสะสม 31/05/2022 1

SPECIAL

Dark Platinum Set
Small Image Shop Power10/14,Control5/13,Impact5/11,Spin2/4,Curve2/4 1
21
วันสะสม 31/05/2022 1

SPECIAL

Lyn Mascot
Small Image Shop Item Slot +1, มีโอกาสเล็กน้อยเพิ่มเกจขาว, เพิ่มคอมโบเกจ 6 จุด ทุกต้นหลุม, เมื่อตีติดปังย่าได้รับ 10 ปัง 1
20
วันสะสม 31/05/2022 1

SPECIAL

Super New Gen Box
Small Image Shop เมื่อเปิดจะได้แรร์เท่านั้น 1
4
วันสะสม 31/05/2022 1

SPECIAL

Chocolate & กระทง
Small Image Shop Love & Delight Chocolate x50, กระทง x50 1
1
วันสะสม 31/05/2022 10

SPECIAL

Carnation Extract
Small Image Shop ได้แรร์ 100% 1
4
วันสะสม 31/05/2022 1

SPECIAL

Karen (Normal)
Small Image Shop Power +2, Control +3, Impact +1, Spin +4, Curve +2 1
5,000
หลุม 31/05/2022 1

SPECIAL

Love mom Mk.2
Small Image Shop Pow7/16,Con6/12,Imp5/11,Spin2/6,Curve1/6 1
3,000
หลุม 31/05/2022 1

SPECIAL

Frozen Green Onoin Club Set
Small Image Shop Pow7/14,Con6/12,Imp7/13,Spin3/6,Curve1/2 1
4,000
หลุม 31/05/2022 1

SPECIAL

Fresh Up! Card Pack
Small Image Shop เปิดได้เฉพาะการ์ด R ขึ้นไป 2
200
หลุม 31/05/2022 2

SPECIAL

Air Knight III
Small Image Shop Pow10/12,Con5/12,Imp4/10,Spin1/3,Cur2/4 1
1,500
หลุม 31/05/2022 1

SPECIAL

The Naked ClubSet
Small Image Shop Power5/15, Control5/12, Impact5/9, Spin3/6, Curve 2/4 1
4,000
หลุม 31/05/2022 1

SPECIAL

AMI (N-Type)
Small Image Shop Power +2, Control +2, Spin +5 1
3,000
หลุม 31/05/2022 1

SPECIAL

Elli&Tori
Small Image Shop Control +2, Impact +2, Spin + 1 1
1,500
หลุม 31/05/2022 1

SPECIAL

Big Bongdari
Small Image Shop Control +2 1
2,500
หลุม 31/05/2022 1

SPECIAL

black Pang Bag
Small Image Shop Control +1, Spin +10 1
2,000
หลุม 31/05/2022 1

SPECIAL

Beg for Democracy Title
Small Image Shop เมื่อสวมใส่ EXP, Pang + 5% 1
1
Cookie 1

Online 2nd Edition Box Small Image Shop มีโอกาสได้รับ Carnation Extract, Memorial Premium, Sakura Aztec, Silent Wind, Safe Tee, Scratch Card, Air Note, 20% Discount, Delight Chocolate, Strength Tranquilizer, Spin Tranquilizer, Lucky Tranquilizer, Silent Tranquilizer 10
600
นาทีสะสม

Online 2nd Edition Box Small Image Shop มีโอกาสได้รับ Carnation Extract, Memorial Premium, Sakura Aztec, Silent Wind, Safe Tee, Scratch Card, Air Note, 20% Discount, Delight Chocolate, Strength Tranquilizer, Spin Tranquilizer, Lucky Tranquilizer, Silent Tranquilizer 1
60
นาทีสะสม

Air Note Small Image Shop ดูตำแหน่งการเดินทางลูกกอล์ฟ ย้อนหลัง 70
120
นาทีสะสม

เข้า Discord ของเซิฟเวอร์