Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
ชื่อ รูปภาพ

(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

รายละเอียด จำนวน ราคา จ่ายเป็น ขายถึง สูงสุด บัตรฟรี ซื้อ

NEW

Dust Elemental Ear (Hana)
Small Image Shop All Status +1, ยกเว้น Control +2, เพิ่มเกจให้ 16 จุด ในหลุมแรกของเกมส์ 1
400
Point

Snow Tree Hairband (Hana) Small Image Shop All Status +2, เพิ่มเกจขาว 2 Pixel
เมื่อจบกิจกรรม Christmas สเตตัสจะหายไป
1
100,000
Pang

Inferno Wings (Hana) Small Image Shop Power +2, Control +2, เพิ่มเกจขาว 2 Pixel 1
500
Point

NEW

Wings of Sapphire (Hana)
Small Image Shop All Status +1 ยกเว้น Control +2, มีโอกาสทำให้ลมเป็น 1, เพิ่มเกจขาว 2 Pixel 1
450
Point

Crystal Elemental Ear (Hana) Small Image Shop All Status +1, มีโอกาสสูง ที่จะทำให้ลมเป็น 1 1
500
Point

The Scarlet Wings (Hana) Small Image Shop Pow+2,Con+1 ขยายเกจปังย่า 130% 1
500
Point

Fierce Dark Wings (Hana) Small Image Shop เกจยาวขยาย 1 Pixel, All Status +1, เมื่อฝนตก จะทำให้ตกเพิ่มอีก 1 หลุม 1
400
Point

Dark Zodiac Wing (Hana) Small Image Shop เกจขาวขยาย 1 Pixel, All Status +1, มีโอกาสทำให้ลมเป็น 1 1
400
Point

NEW

Santa Hat (Hana)
Small Image Shop หมวก Santa เฉลิมฉลองเทศกาล Chirstmas 1
60
Point

NEW

Deer Hairband (Hana)
Small Image Shop หมวกกวางเฉลิมฉลองเทศกาล Chirstmas 1
60
Point

Sweet Candy Bar (Hana) Small Image Shop เครื่องประดับตกแต่งส่วนปาก 1
60
Point

Pumpkin Head (Hana) Small Image Shop เฉลิมฉลองวัน Halloween Spin Slot +2 1
60
Point

Halloween Ghost Head (Hana) Small Image Shop เฉลิมฉลองวัน Halloween Spin +1, Curve +1 1
60
Point

Lovely ChocoStick(Hana) Small Image Shop เครื่องประดับที่ปาก ใส่เพื่อความสวยงาม 1
60
Point

Galaxy Set (Hana) Small Image Shop รวมชุดเซต + ปีก (เพิ่มเกจขาว 1 pixel) ชุดสามารถเปลี่ยนสีได้ใน Magic Box 1
300
Point

Alice Set (Hana) Small Image Shop - 1
150
Point
Gothic Dress Set (Hana) Small Image Shop ชุด Set Gothic 1
150
Point
WT-PEP-100B (Hana) Small Image Shop All Status +1, สามารถเปลี่ยนสีได้ใน Magic Box 1
300
Point

Angels & Demons Ear (Hana) Small Image Shop เมื่อแรงลม 4-7 ขยาย 1pixel, 8-9 ขยาย 2 pixel, มี Slot ใส่การ์ดแคดดี้, มีโอกาสเปลี่ยนแปลงองศาลมให้ตรงยิ่งขึ้น 1
300
Point

Ear Cuff Rhythm (Hana) Small Image Shop เมื่อแรงลม 4-7 ขยาย 1pixel, 8-9 ขยาย 2 pixel, มี Slot ใส่การ์ดแคดดี้, สามารถใช้คำสั่ง rhythm ในห้อง chat เพื่อเต้น 1
300
Point

เข้า Discord ของเซิฟเวอร์