Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
ชื่อ รูปภาพ

(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

รายละเอียด จำนวน ราคา จ่ายเป็น ขายถึง สูงสุด บัตรฟรี ซื้อ
Apron Set(Nuri) Small Image Shop - 1
150
Point
CVS01 GP Wing(Nuri) Small Image Shop เพิ่ม Pangya Zone, บางครั้งทำให้พื้นไม่เอียง 1
400
Point

Afro Wig (Nuri) Small Image Shop - 1
100
Point

Rudolph Nose (Nuri) Small Image Shop เครื่องประดับ วันคริสมาส สวมใส่ที่จมูก 1
60
Point

Hand Flame Tattoo (Nuri) Small Image Shop Spin+1, Spin Slot+1, สามารถสะสมเกจได้ถึง 4 ช่อง 1
200
Point

Spring Flower Wings(Nuri) Small Image Shop ขยายเกจปังย่าเล็กน้อย, มีโอกาสทำให้ลูกไม่เอียง 1
350
Point

Violet Butterfly Wings(Nuri) Small Image Shop ขยายเกจปังย่าเล็กน้อย, มีโอกาสทำให้ลมเป็น 1, สามารถเปลี่ยนสีได้ใน Magic Box 1
350
Point

Fallen Angel`s Wing(Nuri) Small Image Shop Control +1, ขยายเกจปังย่าขาวเล็กน้อย, เพิ่มอัตราดรอปฝนตก และตกต่อเนื่องสองหลุม, ได้รับ 10 ปังเมื่อตีติดปัง 1
350
Point

Arc Angel`s Wing(Nuri) Small Image Shop Control +1, ขยายเกจปังย่าขาวเล็กน้อย, เพิ่มอัตราดรอปไอเท็มเล็กน้อย, ได้รับ 10 ปังเมื่อเล่นโหมด VS 1
350
Point

Dolphin Set Small Image Shop เซต ปิดตาตีแตงโม 1
150
Point
PMR-TUNE Ear Unit R(N) Small Image Shop Power +2, Spin +1, Curve+1, เพิ่มคอมโบเกจ 16 จุดในหลุมแรก, เพิ่ม Card Slot, สามารถเปลี่ยนสีใน Magic Box 1
300
Point

PMR-BEAT Ear Unit Y(N) Small Image Shop Control +2, Spin +1, Curve+1, เพิ่มคอมโบเกจ 16 จุดในหลุมแรก, เพิ่ม Card Slot, สามารถเปลี่ยนสีใน Magic Box 1
300
Point

Elf Ears(Nuri) Small Image Shop เมื่อลม 4-6 ขยายเกจปังย่า 1.5เท่า, เมื่อลม 7-9 ขยายปังย่า 2เท่า 1
19,900
Cookie

Lime Green Set (Nuri) Small Image Shop ชุดว่ายน้ำปี 2014 1
150
Point
2013 Swim set (Nuri) Small Image Shop ชุดว่ายน้ำปี 2013 1
150
Point
Samurai Set (Nuri) Small Image Shop - 1
150
Point
Black Samurai Set (Nuri) Small Image Shop - 1
150
Point
Pre-school Set (Nuri) Small Image Shop - 1
150
Point
Black Wedding (Nuri) Small Image Shop - 1
150
Point
Golden Phoenix Wings (N) Small Image Shop Control +1, เพิ่มเกจขาว, เพิ่มคอมโบ 1 จุดทุกๆต้นหลุม 1
350
Point

เข้า Discord ของเซิฟเวอร์